Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 26 2017

08:33
  Miłość to mądra przyjaźń dwóch ludzi.
— Zygmunt Miłoszewski – Gniew
Reposted fromIriss Iriss viasomebodytolove somebodytolove
08:32
How to be happy

June 14 2017

15:25
13:54
6087 d8c9 500
Reposted fromsummer-vibes summer-vibes viakoloryzacja koloryzacja
13:53
1132 8ad6

March 26 2017

18:05
18:05
8146 dbba
Reposted fromjerzzz jerzzz viakoloryzacja koloryzacja
17:34
Mówili, że wszystko będzie dobrze, kiedy przyjdzie wiosna. Przyszła. I nie jest. Świeci tylko trochę więcej słońca. 
— 02:13
Reposted fromegzystencja egzystencja viakoloryzacja koloryzacja
16:02
6082 535e 500
Reposted fromkaiee kaiee viakoloryzacja koloryzacja

March 25 2017

18:11
0268 c572 500

March 24 2017

18:22
Nie gryzę. A nawet jeśli to obiecuję, że będzie Ci się podobać.
Reposted fromadwen adwen viaitmakesmecalm itmakesmecalm
18:22
0558 32ad
Reposted fromowca owca viavertheer vertheer
18:21
0433 0364 500

velken:

fymenhera:

Friendly reminder how to actually use band aids on fingertips because we see people doing it wrong all the time.

Reposted frombutt-fuckk butt-fuckk viamehhh mehhh
18:18
16:43
16:42
5461 5ef7
Reposted fromfelicka felicka viaeternia eternia
16:41
Reposted frombiru biru viacomiendolirica comiendolirica
16:40
Nadzieja jest czasem tak wielka, że nie można jej znieść.
— Leonie Swann – Sprawiedliwość owiec. Filozoficzna powieść kryminalna
Reposted fromhormeza hormeza viacomiendolirica comiendolirica
16:38
16:38
1681 10c9 500
Reposted fromumorusana umorusana viaeternia eternia
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl